Kurs 45 tygodni

Najdłuższy kurs jest idealny dla osób mających cel długofalowy. Ucząc się od początku opanujesz poziom średnio zaawansowany B1, a ucząc się od A2 osiągniesz pełny poziom B2. Awansujesz też od poziomu średnio zaawansowanego do zaawansowanego.

Lekcje 45 minut

Dla osób, które mogą dużo pracować samodzielnie, a z lektorem chcą kontrolować jedynie swoje postępy.

Cena za spotkanie:
85 zł

SZCZEGÓŁY

Lekcje 60 minut

Wariant zrównoważony – dużo pracy samodzielnej, przy większej
współpracy z lektorem.


Cena za spotkanie:
105 zł

SZCZEGÓŁY

Lekcje 90 minut

Dla osób, które nie mogą dużo pracować samodzielnie – większa część nauki przebiega wraz z lektorem.

Cena za spotkanie:
170 zł

SZCZEGÓŁY

Chcecie uczyć się w parze? Dostaniecie rabat!