Szwedzki w pracy – druga część svenska på jobbet

svenska på jobbet czyli język szwedzki w pracy!

„Szwedzki w pracy” to druga część naszego przewodnika językowego. W tym artykule poznacie ogólne słownictwo związane pracą. Zapraszamy na drugą część svenska på jobbet!

Szwedzki w pracy – słownictwo ogólne

⚙️ ett jobb, ett arbete – praca
💻 ett yrke – zawód
⚙️ ett företag, en firma  – firma
💻 en arbetsmarknad – rynek pracy
⚙️ en arbetsplats – miejsce pracy
💻 arbetsförmedlingen – biuro pośrednictwa pracy
⚙️ offentlig sektor – sektor publiczny
💻 privat sektor – sektor prywatny
⚙️ en fackförening – związek zawodowy
💻 en arbetsintervju – rozmowa o pracę
⚙️ CV, en meritförteckning – CV
💻 en jobbannons – ogłoszenie o pracę
⚙️ en arbetssökande – osoba ubiegająca się o pracę
💻 kunskaper – umiejętności
⚙️ erfarenhet – doświadczenie

Zobacz przykładowe pytania na rozmowie o pracę


💻 att vara yrkesverksam – pracować zawodowo
⚙️ att jobba på ett kontor – pracować stacjonarnie, w biurze
💻 att jobba hemifrån, att jobba hemma, att jobba på distans  – pracować zdalnie
⚙️ ett skiftarbete – praca zmianowa
💻 en arbetsgivare – pracodawca
⚙️ en arbetskamrat, en kollega – kolega z pracy
💻 en medarbetare – współpracownik
⚙️ en chef – szef
💻 VD = verkställande direktör – dyrektor generalny
⚙️ en praktikant – praktykant
💻 ett möte – spotkanie
⚙️ att försörja sig – utrzymywać się
💻 en karriär – kariera
⚙️ att bli befordrad – awansować
💻 en befordran – awans
⚙️ en lön – pensja
💻 löneförhöjning – podwyżka

Szwedzki w pracy – umowy, biurokracja, obowiązki

⚙️ ett uppdrag – zlecenie
🖨️ en arbetsuppgift – zadanie w pracy
⚙️ en arbetstid – czas pracy
🖨️ ett avtal, ett kontrakt – umowa, kontrakt
⚙️ att skriva under – podpisać
🖨️ ett projekt – projekt
⚙️ ett löneanspråk /lönekrav – oczekiwana pensja, oczekiwania finansowe
🖨️ en anställd, anställda – pracownik, pracownicy
⚙️ att anställa – zatrudniać
🖨️ en anställning – zatrudnienie
⚙️ en tillsvidareanställning – stałe zatrudnienie
🖨️ en visstidsanställning – zatrudnienie okresowe
⚙️ att jobba på heltid – pracować na pełen etat
🖨️ att jobba på deltid – pracować na pół etatu
⚙️ ett vikariat – zastępstwo
🖨️ att vikariera – zastępować
⚙️ en vikarie – zastępca
🖨️ att ta ledigt – brać urlop, wolne
⚙️ en mammaledighet – urlop macierzyński
🖨️ att vara tjänstledig – być na urlopie bezpłatnym
⚙️ övertid – nadgodziny
🖨️ att tjäna – zarabiać

Formy prawne przedsiębiorstw w Szwecji

⚙️ ett bolag – przedsiębiorstwo
⌨️ aktiebolag (AB) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna
⚙️ handelsbolag (HB) – spółka jawna
⌨️ kommanditbolag (KB) – spółka komandytowa
⚙️ enkelt bolag – spółka cywilna
⌨️ enskild firma – przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej
⚙️ ekonomisk förening (ek. för.) – stowarzyszenie gospodarcze
⌨️ kooperativ – spółdzielnia
⚙️ stiftelse – fundacja
⌨️ europabolag (SE) – spółka europejska
⚙️ filial – oddział firmy zagranicznej

Szwedzki… Po pracy i bez pracy

🔹 en arbetslös, arbetslösa – bezrobotny, bezrobotni
🔸 att få sparken – wyrzucić kogoś z pracy
🔹 att avskeda, att säga upp – zwolnić
🔸 en uppsägningstid – okres wypowiedzenia
🔹 en pappaledighet – urlop tacierzyński
🔸 att gå i pension – przejsc na emeryturę
🔹 en pensionär – emeryt

Na koniec – przydatne zdania

En person som går i pension kallas för pensionär.
Osoba przechodząca na emeryturę nazywana jest emerytem.

Om man har barn har man rätt till pappa- eller mammaledighet.
Jeśli ma się dzieci, ma się prawo do urlopu tacierzyńskiego lub macierzyńskiego.

En person som inte har jobb är arbetslös.
Osoba, która nie ma pracy, jest bezrobotna.

Om man börjar ett nytt jobb bör man skriva under ett arbetsavtal.
Jeśli rozpoczynasz nową pracę, powinieneś podpisać umowę o pracę.

För att söka jobb går du till Arbetsförmedlingen.
Aby szukać pracy idziesz do urzędu pracy.

Du arbetar heltid, men du måste arbeta lite extra. Det kallas övertid.
Pracujesz na pełen etat, ale musisz popracować jeszcze więcej. To się nazywają nadgodziny.

Du arbetar i stället för en annan person i fyra veckor. Du vikarierar / har ett vikariat / är en vikarie.
Pracujesz za inną osobę przez cztery tygodnie. Zastępujesz / masz zastępstwo / jesteś zastępcą.

Dodatkowo zobacz film z serii szwedzki w pracy – personel medycznyGenom att göra olika saker i livet skaffar du nya erfarenheter. Du kan också få ny kunskap i olika ämnen genom att gå olika kurser eller utbildningar.
Robiąc w życiu różne rzeczy, zdobywasz nowe doświadczenia. Możesz także zdobyć nową wiedzę z różnych tematów, uczestnicząc w różnych kursach lub kształceniu

Du sköter arbetet dåligt. Då kan din chef avskeda dig. Du får sparken.
Nie radzisz sobie z pracą. Wówczas twój szef może cię zwolnić. Zostajesz wylany.

När du arbetar 40 timmar i veckan arbetar du heltid och när du arbetar 50% kallas det deltid.

Kiedy pracujesz 40 godzin tygodniowo, pracujesz w pełnym wymiarze godzin (na pełen etat), a gdy pracujesz 50%, nazywa się to pracą w niepełnym wymiarze godzin.

Om du presterar bra på jobbet kan du bli befordrad och få en löneförhöjning.
Jeśli dobrze sobie radzisz w pracy, możesz awansować i dostać podwyżkę.

Under pandemin är det inne att jobba hemifrån och inte på ett kontor.
W dobie pandemii jest popularne aby pracować z domu, a nie w biurze.

En person som du samarbetar är din medarbetare. På jobbet har du också arbetskamrater som kan syssla med samma saker som du.
Jedna osoba, z którą pracujesz, to Twój współpracownik. W pracy masz również kolegów z pracy, którzy mogą robić to samo co Ty.

En person som intervjuar dig på din arbetsintervju kan komma att bli din arbetsgivare och din chef i framtiden.
Osoba, która przeprowadza z Tobą rozmowę kwalifikacyjną może być w przyszłości Twoim pracodawcą i szefem.

När man jobbar på ett svensk företag har man ofta en miljövänlig arbetsplats.
Kiedy pracuje się w szwedzkim przedsiębiorstwie, często ma się przyjazne środowisku miejsce pracy.

Udostepnij na:
Aldona

Aldona

Jestem autorką bloga i kanału na YouTube “Pofikasz” oraz trzech przewodników turystycznych – po Szwecji i Sztokholmie. Współtworzę nieszablonową szkołę języka szwedzkiego Dalarna. Po ukończeniu stosunków międzynarodowych na UW, przez pięć lat pracowałam jako redaktorka w TVN24. Dziś piszę dla kilku portali i gazet, montuję i pracuję jako copywriter.

Najnowsze wpisy

Scroll to Top