Förkortningar, czyli skrótowce

Kiedy w tekście widzimy d.v.s., i s.f. lub o.k.s. to włosy mogą stanąć dęba. Ale spokojnie, rozprawimy się teraz z kilkoma najpopularniejszymi förkortningar, czyli szwedzkimi skrótowcami.

◾ bl.a. (bland annat, bland andra) – między innymi, takich jak
◽ ca (cirka) – około
◾ d.v.s. (det vill säga) – to jest, to znaczy, mianowicie
◽ f.d. (före detta) – dawniej, były, przedtem, wcześniej
◾ fr.o.m. (från och med) – od (konkretnego dnia, roku, przedziału czasu)
◽ ggr (gånger) – razy
◾ iaf (i alla fall) – przynajmniej
◽ i.o.m. (i och med) – z powodu, za sprawą
◾ i s.f. (i så fallr) – w tym wypadku
◽ k:a (kyrka) – kościół
◾ kr (krona) – korona (waluta)
◽ m.a.o. (med andra ord) – innymi słowy

Förkortningar pojawiały się u nas już wcześniej! Zapoznaj się z artykułem na temat szwedzkiego spójnika!

Sambandsord, czyli szwedzki spójnik

m.m. (med mera) – i tak dalej
MVH (med vänlig hälsning eller med vänliga hälsningar) – z pozdrowieniami, z wyrazami szacunku
m ö.h. (meter över havet) – nad poziomem morza
n/a (not applicable; ej tillämplig) – nie dotyczy, niedostępne
näml. (nämligen) – mianowicie, czyli
obs., OBS! (observera) – uwaga
o.k.s. (också känd som) – znany również jako
omkr. (omkring) – wokół
o.m.s. (och mera sådant) – i tym podobne
o.s.v. (och så vidare) – i tak dalej
p.g.a. (på grund av) – z powodu
pua (på uppdrag av) – w skutek
s.k. (så kallad) – tak zwany
t.ex. (till exempel) – tak zwany
t.o.m. (till och med) – włącznie
t.v. (tills vidare) – do odwołania
ung. (ungefär) – około
äv. (även) – też, również
ö.h. (över havet) – poad poziomem morza
ö.h.t. (över huvud taget) – w ogóle, w żadnym wypadku, bez wyjątku

Na koniec zachęcam do zajrzenia na nasz kanał na YouTube!

Tam znajduje się jeszcze więcej materiałów do nauki!

Dodaj komentarz