Kortsvar. Krótko o krótkich odpowiedziach

Odpowiadając na pytania zamknięte, czyli te, na które możemy odpowiedzieć jedynie “tak” lub “nie”,w języku szwedzkim posłużymy się konstrukcją krótkiej odpowiedzi (szw. kortsvar). Pozwoli ona zachować płynność wypowiedzi, jednocześnie zaoszczędzając nasze siły i czas – konstruując odpowiedź z jej użyciem, nie musimy powtarzać całego pytania.

Czym jest kortsvar?

Har du inte lust att följa med mig på en konferens i språkvetenskap nästa vecka?
Masz ochotę pojechać ze mną na konferencję z językoznawstwa w przyszłym tygodniu?
*Ja, jag har lust att följa med dig på en konferens i språkvetenskap nästa vecka.
Tak, mam ochotę pojechać z tobą na konferencję z językoznawstwa w przyszłym tygodniu.
*Nej, jag har tyvärr ingen lust att följa med dig på en konferens i språkvetenskap nästa vecka.
Nie, niestety nie mam ochoty jechać z tobą na konferencję z językoznawstwa w przyszłym tygodniu.  

Brzmi zbyt skomplikowanie, prawda? Dlatego z całego serca polecamy krótkie odpowiedzi! Budujemy je za pomocą poniższej konstrukcji:

Ja/Nej, DET [niezmienny człon konstrukcji] + VERB [czasownik*] + SUBJEKT [podmiot, najczęściej zaimek osobowy] + (INTE [jeśli zaprzeczamy]).  

Gwiazdka przy czasowniku?

Tworząc kortsvar, krótką odpowiedź, warto zwracać uwagę na to, jaki czasownik jest zawarty w pytaniu:

1. Gdy mamy do czynienia z czasownikami posiłkowymi att vara, att ha oraz czasownikami posiłkowymi modalnymi, np. att kunna, att vilja, att få, przenosimy je do naszej odpowiedzi:

  • Är du hungrig? – Jesteś głodna?
  • Ja, det är jag. – Jestem.  
  • Ville du bli läkare? – Chciałeś zostać lekarzem?
  • Ja, det ville jag. – Tak, chciałem. 

2. Pozostałe czasowniki zastępujemy czasownikiem att göra:

  • Jobbar brevbäraren på posten? – Listonosz pracuje na poczcie?
  • Ja, det gör han. – Tak. 

A co, jeśli chcemy zaprzeczyć?

Gdy dostajemy pytanie zawierające przeczenie,  tj. inte, aldrig, knappt itd., warto zastanowić się, jak na nie odpowiemy:

1. Jeśli informacje w pytaniu się zgadzają, możemy potwierdzić je w następujący sposób:

  • Är du inte gift, Jennifer? – Nie jesteś zamężna, Jennifer?
  • Nej, det är jag inte. – Nie, nie jestem. 

2. Jeśli natomiast chcemy zaprzeczyć, posłużymy się szwedzkim jo (“ależ tak”, “przecież” lub bardziej kolokwialnie “nie, no”):

  • Är du inte gift, Jennifer? – Nie jesteś zamężna, Jennifer?
  • Jo, det är jag. – Przecież jestem. 

Inne przykłady kortsvar

– Är du inte 20 år gammal?
– Jo, det är jag. / Nej, det är jag inte.
– Nie masz przypadkiem 20 lat?
– Tak, mam. / Nie, nie mam.

– Har du feber?
– Ja, det har jag. / Nej, det har jag inte.
– Masz gorączkę?
– Tak, mam. / Nie, nie mam.

– Kan du tala svenska?
– Ja, det kan jag. / Nej, det kan jag inte.
– Umiesz mówić po szwedzku?
– Tak, umiem. / Nie, nie umiem.

Dodaj komentarz