Szwedzkie czasowniki modalne – poznaj najważniejsze hjälpverb

Dość oczywistym jest, że każde zdanie – nie tylko po szwedzku – musi zawierać choć jeden czasownik. Czasownik może być w różnych formach (np. rozkazującej) czy różnych czasach. Czasem jednak w zdaniu występuje więcej czasowników.

Szwedzkie czasowniki modalne, czyli modala hjälpverb, to czasowniki posiłkowe, które mogą zmienić znaczenie czasownika głównego (ett huvudverb). Modala hjälpverb pokazują, jaki stosunek ma mówiący do treści wypowiedzi czy czynności – dzięki czasownikowi modalnemu wiemy, czy dana czynność jest obowiązkiem, możliwością, czy powinnością.

Szwedzkie czasowniki modalne w zdaniu

Szwedzkie czasowniki modalne zawsze występują w parze z innym czasownikiem, który to z kolei pozostaje w formie bezokolicznika. Ważną cechą zdania, w którym znajduje się hjälpverb jest to, że po czasowniku modalnym nie wstawiamy att. Spójrz na przykłady zdań:

Jag måste åka till Stockholm om en vecka.
Muszę jechać do Sztokholmu za tydzień.

Vi vill sjunga!
Chcemy śpiewać!

Po większą dawkę materiałów zajrzyj na nasz kanał YouTube!

Najważniejsze szwedzkie czasowniki modalne (hjälpverb) – lista

🔹
ska (skola)

Jeśli czasownik att skola jest czasownikiem posiłkowym, jego znaczeniem będzie:

📣 powinność lub przymus

Du ska borsta tänderna på rätt sätt.
Musisz myć zęby w prawidłowy sposób.

Eleverna ska vara tysta i klassrummet.
Uczniowie muszą być cicho w klasie.

📣 plany na przyszłość, chęć zrobienia czegoś, przyszłość

Lisa ska åka till Kanarieöarna på semester.
Lisa jedzie na Wyspy Kanaryjskie na wakacje.

Jag undrade om ni skulle följa med.
Zastanawiałam się, czy będziecie chcieli iść z nami.

Det ska regna i morgon.
Jutro będzie padać deszcz.

📣 zwrot grzecznościowy

Jag skulle vilja gå in.
Chciałabym wejść do środka.

Skulle du vilja hjälpa mig?
Zechciałbyś mi pomóc?

📣 porada, przestroga

Man ska inte kasta sten i glashus. (idiom)
Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli.

Du skall inte tro att du är lika god som vi. (jedno z Praw Jantego)
Nie powinieneś myśleć, że jesteś tak dobry jak my.

Man ska inte stjäla.
Nie można kraść.

🔹
måste

📣 przymus, żądania, obowiązek

Väckarklockan ringer. Jag måste stiga upp nu, men du behöver inte göra det.
Dzwoni budzik. Muszę już wstać, ale ty nie musisz tego robić.

Här måste man vara tyst!
Tutaj trzeba być cicho!

Oscar är bankrutt. Han måste sälja huset!
Oscar jest bankrutem. On musi sprzedać dom!

🔹
böra

📣 porada, przestroga

Du borde läsa fler böcker på svenska! Ju fler böcker du läser, desto djupare blir din kunskap.
Powinieneś czytać więcej książek po szwedzku! Im więcej książek czytasz, tym większa będzie twoja wiedza.

Du bör göra din plikt.
Powinnaś spełnić swój obowiązek.

Det borde vi ha tänkt på i för­väg.
Powinniśmy o tym pomyśleć wcześniej.

🔹
kunna

📣 wiedza, umiejętności

Anna kan spela piano.
Anna umie grać na pianinie.

Jag kan prata tyska och spanska.
Mówię po niemiecku i hiszpańsku.

📣 możliwość

Jag kunde inte ringa dig igår.
Nie mogłam do ciebie wczoraj zadzwonić.

Kan du öppna det här hänglåset?
Możesz otworzyć tą kłódkę?

📣 propozycja, oferta

Kan du hjälpa mig?
Możesz mi pomóc?

Vi kanske kan gå på bio?
Może możemy pójść do kina?

🔹

📣 zezwolenie, przyzwolenie

Får jag röka här?
Czy mogę tu palić?

Carl får bara äta godis på lör­dagar.
Carl może jeść słodycze tylko w soboty.

📣 zakaz

Man får inte slå barn.
Nie można bić dzieci.

📣 nakaz ( = måste)

Klockan är mycket! Nu får ni lägga er!
Jest już późno! Teraz musicie się położyć!

📣 możliwość, kurtuazja

Får jag bjuda dig på en kopp kaffe?
Mogę cię zaprosić na kawę?

🔹
vilja

📣 chęć, życzenie

Jag vill äta nu.
Teraz chcę jeść.

🔹
bruka

📣 nawyk

Simona brukar köra bil till skolan.
Simona zwykła jeździć samochodem do szkoły.

Jag brukar stiga upp klockan sex.
Mam w zwyczaju wstawać o szóstej rano.

🔹
behöva

📣 potrzeba, konieczność

Jag behöver träna mer innan tävlingen.
Muszę więcej trenować przed zawodami.

📣 przymus, żądanie

Du behöver inte komma om du inte vill.
Nie musisz przyjść, jeśli nie chcesz.

Czym są szwedzkie czasowniki modalne?

Szwedzkie czasowniki modalne opanowane? Pobierz naszego e-booka ze szwedzkimi czasami!

Dodaj komentarz