Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników (oraz niektórych przysłówków) może się nam przydać, gdy chcemy np. porównać coś ze sobą. W tym artykule dowiesz się, jak to wygląda!

Stopniowanie przymiotników w języku szwedzkim ma trzy formy:

  • Stopień podstawowy – Positiv / Grundformen
  • Wyższy – Komparativ
  • Najwyższy – Superlativ

📶

Jeśli używamy formy komparativ i coś ze sobą porównujemy, bardzo często używamy słowa “niż”. Po szwedzku będzie to “än”. Na przykład:

Danmark är mindre än Sverige.
Dania jest mniejsza od Szwecji.

Jeśli używamy formy superlativ to używamy “z / ze”. Po szwedzku będzie to “av”.

Sommaren är bäst av alla årstider.
Lato jest najlepszą ze wszystkich pór roku.

📶

Cztery grupy stopniowania przymiotników

Jeżeli chodzi o grupy stopniowania przymiotników, to możemy wyróżnić 4 grupy:

Grupa nr 1

Jest to grupa regularna, w której komparativ ma końcówkę -are, a superlativ ma końcówkę -ast. Większość przymiotników należy do tej właśnie grupy.

PositivKomparativSuperlativ
sötsötaresötast
snabbsnabbaresnabbast
dyrdyraredyrast
Uwaga!

Jeśli przymiotnik kończy się na -el, -en, -er to wówczas zanika “e” w formie komparativ i superlativ! Na przykład:

enkel – enklare – enklast
vacker – vackrare – vackrast
mogen – mognare – mognast

Jeśli przymiotnik kończy się na długie “m”, to wówczas “m” musi zostać podwojone w formie komparativ i superlativ. Na przykład:

dum – dummare – dummast
långsam – långsammare – långsammast

Grupa nr 2

Jest to również grupa dość regularna, w której forma komparativ ma końcówkę -re, a superlativ ma końcówkę -st. W tej grupie przymiotnik zyskuje tzw. przegłos w komparativ i superlativ. Przegłos polega na tym, że samogłoska zostaje wymieniona na inną samogłoskę, na przykład:

u zmienia się na y
å zmienia się na ä
o zmienia się na ö

PositivKomparativSuperlativ
höghögrehögst
ungyngreyngst
långlängrelängst
storstörrestörst

Grupa nr 3

Żeby nie było zbyt pięknie, ta grupa jest nieregularna.

PositivKomparativSuperlativ
gammaläldreäldst
brabättrebäst
mångaflerflest
litenmindreminst
mycketmermest
Uwaga!

Przymiotnik “dålig” bywa dość podchwytliwy, ponieważ ma dwie odmiany.

dålig – värre – värst
taką odmianę używamy, gdy coś jest gorsze od czegoś,
co samo w sobie jest złe.

dålig – sämre – sämst
taką odmianę używamy, gdy coś jest gorsze od czegoś
neutralnego, pozytywnego.

Na koniec grupa nr 4

Do tej grupy należą przymiotniki, które kończą się na “-isk”, niektóre imiesłowy czasu teraźniejszego przeszłego. Wówczas przymiotnik zostaje w swojej podstawowej formie, a tworząc komparativ dodajemy “mer”, superlativ “mest”.

PositivKomparativSuperlativ
praktiskmer praktiskmest praktisk
intresseradmer intresseradmest intresserad
kändmer kändmest känd
tekniskmer tekniskmest teknisk
lästmer lästmest läst

Na koniec – polecajka! Stopniowanie przymiotników to teraz bułka z masłem?

A znasz naszą gramatyczną serię?

Adverb – wszystko o szwedzkim przysłówku
Udostepnij na:
Mateusz Turek

Mateusz Turek

Najnowsze wpisy

Scroll to Top