Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników (oraz niektórych przysłówków) może się nam przydać, gdy chcemy np. porównać coś ze sobą. W tym artykule dowiesz się, jak to wygląda!

Stopniowanie przymiotników w języku szwedzkim ma trzy formy:

  • Stopień podstawowy – Positiv / Grundformen
  • Wyższy – Komparativ
  • Najwyższy – Superlativ

📶

Jeśli używamy formy komparativ i coś ze sobą porównujemy, bardzo często używamy słowa “niż”. Po szwedzku będzie to “än”. Na przykład:

Danmark är mindre än Sverige.
Dania jest mniejsza od Szwecji.

Jeśli używamy formy superlativ to używamy “z / ze”. Po szwedzku będzie to “av”.

Sommaren är bäst av alla årstider.
Lato jest najlepszą ze wszystkich pór roku.

📶

Cztery grupy stopniowania przymiotników

Jeżeli chodzi o grupy stopniowania przymiotników, to możemy wyróżnić 4 grupy:

Grupa nr 1

Jest to grupa regularna, w której komparativ ma końcówkę -are, a superlativ ma końcówkę -ast. Większość przymiotników należy do tej właśnie grupy.

Positiv Komparativ Superlativ
söt sötare sötast
snabb snabbare snabbast
dyr dyrare dyrast
Uwaga!

Jeśli przymiotnik kończy się na -el, -en, -er to wówczas zanika “e” w formie komparativ i superlativ! Na przykład:

enkel – enklare – enklast
vacker – vackrare – vackrast
mogen – mognare – mognast

 

Jeśli przymiotnik kończy się na długie “m”, to wówczas “m” musi zostać podwojone w formie komparativ i superlativ. Na przykład:

dum – dummare – dummast
långsam – långsammare – långsammast

 

Grupa nr 2

Jest to również grupa dość regularna, w której forma komparativ ma końcówkę -re, a superlativ ma końcówkę -st. W tej grupie przymiotnik zyskuje tzw. przegłos w komparativ i superlativ. Przegłos polega na tym, że samogłoska zostaje wymieniona na inną samogłoskę, na przykład:

u zmienia się na y
å zmienia się na ä
o zmienia się na ö

Positiv Komparativ Superlativ
hög högre högst
ung yngre yngst
lång längre längst
stor större störst

Grupa nr 3

Żeby nie było zbyt pięknie, ta grupa jest nieregularna.

Positiv Komparativ Superlativ
gammal äldre äldst
bra bättre bäst
många fler flest
liten mindre minst
mycket mer mest
Uwaga!

Przymiotnik “dålig” bywa dość podchwytliwy, ponieważ ma dwie odmiany.

dålig – värre – värst
taką odmianę używamy, gdy coś jest gorsze od czegoś,
co samo w sobie jest złe.

dålig – sämre – sämst
taką odmianę używamy, gdy coś jest gorsze od czegoś
neutralnego, pozytywnego.

Stopniowanie przymiotników w grupie Język szwedzki
Ten temat omawialiśmy w grupie Język szwedzki!

Na koniec grupa nr 4

Do tej grupy należą przymiotniki, które kończą się na “-isk”, niektóre imiesłowy czasu teraźniejszego przeszłego. Wówczas przymiotnik zostaje w swojej podstawowej formie, a tworząc komparativ dodajemy “mer”, superlativ “mest”.

PositivKomparativSuperlativ
praktiskmer praktiskmest praktisk
intresseradmer intresseradmest intresserad
kändmer kändmest känd
tekniskmer tekniskmest teknisk
lästmer lästmest läst

Na koniec – polecajka! Stopniowanie przymiotników to teraz bułka z masłem?

A znasz naszą gramatyczną serię?

Dodaj komentarz